Varumärken

Att välja lås till båten

2017-06-15När du väljer hänglås till din båt finns det en del att tänka på. Att ett lås är godkänt betyder inte alla gånger att det håller hög kvalitet eller är anpassat för den miljö du tänker använda det i.

Vilket material är låset är gjort av mässing eller stål? Ett hänglås i mässing är inte godkänt i klass 3, som försäkringsbolagen kräver för båtar över 200 kg.

Vad har hänglåset för låsmekanism – stift och fjädrar eller skivor? Fjäderbelastade stift har en tendens att snabbt kärva och rosta. De fryser även enkelt vid låga temperaturer. Tvångsstyrda skivcylindrar har en helt annan driftsäkerhet vid tuffa förhållanden.

Var har du din båt – på en trailer på tomten, insjö, skärgård eller i havsmiljö? Om förhållandena är riktigt tuffa, till exempel i salt havsmiljö ska du överväga ett vattentätt lås som tål att doppas utan att vattenfyllas.

Flera lås – många olika nycklar eller en nyckel till alla lås? Om du väljer omläggningsbara lås kan du få en nyckel som passar i alla dina lås. Du kan dessutom få låsen omkodade ifall du förlorar en nyckel. Vi kallar det för ”lika
låsning”.

Vad ska du låsa – bara båten i bryggan eller på flera ställen? Med "lika låsningen" har du en nyckel för kättingen till bryggan, motorlåset, dörrar och luckor.

Hänglåsen från Abloy® tillverkas i Finland av de bästa materialen inklusive byglar i Boronstål. De är extremt tåliga mot såväl fysiska attacker som manipulering/dyrkning och vandalisering. Våra hänglås överträffar korrosionstesterna med god marginal.


Våra lås finns i alla fyra klasser;
Klass 4 Båtklubben, port, grind
Klass 3 Avsedd för båtar med vikt över 200 kg
Klass 2 Avsedd för båtar med vikt under 200 kg
Klass 1 Lämplig för invändig låsning i båtar, skåp, luckor

Välkommen in till din Watskihandlare. De hjälper dig att ta fram en låsning du ska kräva till din båt. Och snart kanske du har samma nyckel till båten och sommarstugan. En nyckel räcker!

Läs mer om låsen >>

Share |