Flatförsänkt Skruv

From: 39 kr

Ytterligare information

Mått

2,9×13, 2,9×16, yyyxzzz, 3,5×13, 3,5×16, 3,5×19, 3,5×25, 4,2×13, 4,2×16, 4,2×19, 4,2×25, 4,2×32, yyyxzzz, yyyxzzz, 4,8×19, 4,8×25, 4,8×32, 4,8×38, 5,5×19, 5,5×25, 5,5×32, 5,5×38, 5,5×50